Teknikmöten

Då efterfrågan på att lära sig mer om fotografering och efterbearbetning är stor inom klubben. För att inte belasta månadsmötena med detta har startat upp s.k Teknikmöten en gång/månad. Då kan vi konstcentra oss på att lära oss ta bättre bilder förstå vad som påverkar och efterberarbetning.
Vi har en ledare men tar in duktiga medlemmar som hjälper till så det blir som en studiecirkel. Intresset är mycket stort och många har kommit till våra träffar.

Teknikmöte 21/1 2020

Den 21 januari hade vi vår första s.k Teknikträff. Den handlade om att lära känna sin kamera, manuella inställningar och ställa in den för att få en bra exponering. Vi hade först en teoretisk genomgång där vi pratade om det grundläggande i att få en bra exponering dvs Tiden + Bländaren + ISO=Exponeringen. Om man tex ändrar tiden så ändras också de andra parametrarna. Vi tog också upp andra faktorer som objektivet, bländarkompensation. Det är viktigt att förstå hur detta hänger ihop för att få bra exponeringar. 
Vi kollade på de olika typer av kamrer som deltagarna hade med sig och hur man kunde ändra på dessa och tog upp olika exempel på hur man ställer in kameran för att få bästa exponering vid olika tillfällen. VI tittade på mörkerfotografering, fotografera strömmande vatten, skärpedjup, landskapsfotografering m.m .